അയ്യോ എന്നെ തല്ലല്ലേ

          പങ്കി മുത്തശി പഴക്കച്ചവടക്കാരിയാണ്. ഒരു ദിവസം മുത്തശ്ശി കുട്ടയില്‍ മാമ്പഴവും ചുവന്നു വഴിയോരത്തുകൂടി മാമ്പഴം വേണോ മാമ്പഴം വേണോ എന്നു വിളീച്ചു ചോദിച...