യൂസഫലി കേച്ചേരി സാഹിതി അവാർഡ് ബി.മുരളിക്ക്

 


യൂസഫലി കേച്ചേരി സാഹിതി അവാർഡ് ബി. മുരളിയുടെ ബൈസൈക്കിൾ റിയലിസം എന്ന പുസ്തകത്തിന് ലഭിച്ചു.സംസ്‌കാര സാഹിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് ബി മുരളി സ്വന്തമാക്കിയത്.21 ന് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്‌കാരം സമർപ്പിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here