യാത്ര

 

 

ഈ രാവിന്‍റെ
പുലരിക്ക് മുന്നേ
എനിക്കെത്തണം…

അവളെന്നെdbcf58e85ab845352ff98bf61e7be0ff-abstract-paintings-art-paintings കാത്തിരിക്കുന്നു

ഞാന്‍ മറന്ന
കാലമോളമവള്‍
എന്നെ
ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്നു…

ഇനിയില്ല ഒട്ടുമേ
കാലവും നേരവും
കാത്തിരിക്കുന്ന
മണിയറപുൽകാന്‍..

മൺ തിട്ടയിൽ തീര്‍ത്തൊരാ
ഒറ്റമുറിയില്‍
മണ്ണിനാല്‍ പടച്ച നീ
മണ്ണിലേക്കല്ലോമടക്കമെന്ന
താരാട്ടിന്‍ ഈരടി കേട്ട്
സ്വസ്ഥം നിത്യമായി
മയങ്ങിടാം…!

നിത്യമാം ജീവിതം
മറന്നുഞാന്‍ അസത്യമാം
ഈ പകലുകള്‍ പുല്കി
അന്ധനാക്കിയെന്നെ ഈ
സുഖലോപ മായകള്‍..

ഇനിയെത്രനാള്‍
ഇനിയും എത്രനേരം…?
ഇനിയുമെന്റെ യാത്ര..?

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here