വിശപ്പിനെ പുറത്തേക്കു വരയ്ക്കുന്ന ജീവികൾ

visappine-purathekku-228x228

മലയാള പുതുകവിതയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാണ് സുനിൽ ജി കൃഷ്ണന്റെ കവിതകൾ. അട്ടഹാസങ്ങളോ ,അലമുറകളോ ഇല്ലാതെ കവിത കൊണ്ട് മാത്രം സംവദിക്കുന്ന ഒരു കവിയുടെ രചനകൾ.

മിനുസം ,ദാമ്പത്യം ,മറവി ,പുഴ ,ചൂള ,കുടി എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ 53 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്ക്സ്
വില 63 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here