കടലമ്മ

വാസരനൃത്തം കഴിഞ്ഞഴിച്ച ചെമ്പട്ടാട

വാനിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ മുറ്റത്തു നിവർത്തുന്ന

വാസന്ത കന്യേ നിന്റെ ദർശന മഹാഭാഗ്യം

ആശിച്ചിങ്ങിരിപ്പൂ ഞാ,നിക്കടൽ തീരത്തിങ്കൽ

എഴുതുന്നൊരു കള, മീ മണൽ വരിപ്പിൽ തൻ-

കാഞ്ചനാംഗുലികളാൽ സുന്ദരൻ ദിവസാകരൻ

അക്കരവിരുതൊട്ടുനേരം ഞാൻ വീക്ഷിക്കവെ

ക്ഷിപ്രമീയലകൾ വന്നെന്തിനീ ചിത്രം മായ്‌ച്ചു?

ആയിരം പൈതങ്ങളെതന്മാറിലടുക്കിക്കൊ-

ണ്ടായമ്മ പരിഭവിച്ചോടുന്നതെങ്ങോട്ടാവാം?

ചുരന്ന മാറിൽ ചേർത്തു ചാഞ്ചാടുമലകളെ

ആരുടെ കരങ്ങളിലേൽപിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു?

Generated from archived content: poem3_june.html Author: vr_devayani

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here