വിഭാവരി

29541945_1298242000319838_8592341079472051822_n

പുതു തലമുറയിലെ കഥാകാരന്മാരിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന രചനകൾ കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സുസ്‌മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ പുതിയ സമാഹാരമാണ് വിഭാവരി. വർത്തമാന കാല ജീവിതമാണ് ഈ കഥകളിൽ അമർന്നു മുഴങ്ങുന്നത്.ജീവിതം ഗതിവേഗം കൈവരിക്കുമ്പോൾ പിന്നിലായിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യരും,അവരറിയാതെ തന്നെ അകപ്പെടുന്ന സമ്മർദിത ജീവിതാവസ്ഥകളും സൂക്ഷമതലത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ കഥകൾ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ പല തരത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്.കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ യുവ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ മികച്ച പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം

പ്രസാധകർ കറന്റ് ബുക്ക്സ്

വില 80 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here