വെയിൽ ചായുമ്പോൾ നദിയോരം

12068880_717456288398415_8569933007939187247_o

പതിവ് രചന രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ ചില സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഇതിലെ കഥകൾ .കഥാരചനയിലൂടെ കഠിനമായ ഏകാന്തതാ ബോധവും ,കാലവ്യഥയും അതിജീവിക്കാൻ തനിക്കു കഴിഞ്ഞു എന്ന് സുസ്മേഷ് ഈ കഥകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു
—-കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വാണിമേൽ

ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ വശങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന അവക്ക് നൂതന അർഥങ്ങൾ തേടുന്ന പതിനൊന്നു കഥകൾ

പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

വില 70

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here