വയലറ്റ് പൂച്ചകള്‍ക്ക് ശൂ വയ്ക്കാന്‍ തോന്നുമ്പോള്‍

03082_1590

എഴുതി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഷയോടും രചന രീതിയോടും കലഹിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന  ഒരാളാണ് പ്രിയ എ എസ്.

ആവർത്തനവിരസമായ കഥകൾ പറയാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല .ശാരീരികമായ പീഡകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ സർഗാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ

വിജയമെന്നോ പരാജയമെന്നോ പറയാവുന്ന ദാമ്പത്യത്തിന്റെയോ പ്രണയത്തിന്റെയോ ഒടുവിലൊരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയാല്‍ കിട്ടുന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ പോലെ ആറ് കഥകള്‍.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here