വർത്തമാനകാല കാലവർഷവും,കടലും,കേരളവും

 

 

 

 

 

പരശുരാമൻ പണ്ടെങ്ങൊരിക്കലോ
ആഞ്ഞെറിഞ്ഞൊരു മഴുതീർത്തൊരു കര
ആഴിയിൽ നിന്നുയിർവന്നൊരു കര
ആ കരയ്‌ക്കൊരു പേരുണ്ട് സുന്ദരം
“കേരളമോ കേരത്തിൻ നാടെന്നും”
“കേരമെന്നാലോ മുക്കണ്ണനതെന്നുമേ”
പല പല ചൊല്ലുമോ സുലഭമായ്
ചൊല്ലിവന്നൊരു നാടൊരു കേരളം

കേരവൃക്ഷമോ സുലഭമാം നാടെന്നാൽ
കേരളമിതല്ലാതെ വേറൊന്നൊ
എന്ന സത്യമോ കാലത്തിൽ കഥയായി
കാലംചെല്ലവേ കെട്ടുകഥയെന്നു-
മാക്ഷേപവും പലരും പറഞ്ഞൊരു
കഥയിലെ നായകനോ മഴുവുമായ്
കാലങ്ങൾ അനവധിയായല്ലോ
കഥയതോ പാഠപുസ്തകത്തിലുമായീ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാവിപ്പഠിക്കയായ്
കേരളത്തിൻ കഥയതു പാഠമായ്

ഇവ്വിധം നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോൾ
കഥയിലെ കാര്യം മറന്നു പോയ്
“മഴു”വതു ഇന്നാർക്കുമറിയില്ല
മ്യൂസിയത്തിലെ കോണിലിരുപ്പായി
ഉപയോഗമോ കേരളമുണ്ടാക്കാനെന്നു
കണക്കറ്റു കളിയാക്കും ജനങ്ങൾക്കും
“മഴു”വിൻ കഴു പോലുമറിയില്ല
മഴുപിടിക്കാനാർക്കുമറിയില്ല
മഴുവെറിയുവാൻ രാമാനുമില്ലാത്ത
നാട്ടിലോ മഴയുമോ പേമാരിയായല്ലോ

നിറ നിറയായതു ചോലകൾ
നിറ നിറയായതു പുഴയുമേ
കരകവിഞ്ഞൊരു പുഴയുടെ തീരവും
നിറ നിറയായി തൊടികളും
മതിലുകൾ കെട്ടിത്തിരിച്ചൊരു
ഗൃഹമതിൻ ചുറ്റും പുഴയായി

പുഴ പുഴയായതു പാതയും
നിറ നിറ വീടിന്നകവുമെ
വലയിടാൻ തോടതു തേടേണ്ട
ഉമ്മറപ്പടിയിലോ ചാകര
കർക്കിടകപ്പെയ്ത്തിലും ആ കൊയ്ത്തിൽ
നിര നിര ചാക്കുനിറയവെ
ആരുമേ ഓർക്കാതെപോയൊരു സത്യവും
ഈ കര കടലമ്മതൻ ദാനവും
“കടലെടുത്താലോ തിരികെതന്നീടുമേ ”
“കടലു വച്ചാൽ തിരികെയെടുക്കുമേ”
എന്ന പഴംചോല്ലും, എല്ലാതുമേ

മറവിതൻ മായയിൽ മാഞ്ഞുപോയ്
റോഡിരുന്നിടം തോടായി മാറിയ
നാടായതു വർഷവും കേരളം
കാലാവർഷക്കെടുതിയെന്നെഴുതി
തള്ളിയല്ലോ സർക്കാരും ജനങ്ങളും

കിറ്റുകൾ വിതരണവുമായല്ലോ
പിരിവുകൾ ഉത്സാഹവുമായല്ലോ
ആഘോഷമായ കാലവർഷക്കെടുതിയും
ജനങ്ങളോ ശീലവുമായല്ലോ
കടലിതാ പതിയെയെടുക്കുന്നൂ
വച്ചകരയെല്ലാം വർഷത്തിലൂടെയും
“ന്യൂനമർദ്ദ”മെന്നതു പേരിലായ്
പേരിന്നർത്ഥമോ ജനങ്ങളറിയാതെയായ്

വർഷവും വരുന്നോരു വെള്ളമോ
ശീലമാക്കിയ കേരളക്കരയതാ
വർഷത്തിലോ വള്ളം തുഴയുന്നൂ
വേനലിലോ വാഹനമോട്ടുന്നൂ
റോഡതോ ഒന്നു താൻ രണ്ടിനും
എന്ന സൗകര്യം ഓർത്തു സന്തോഷിപ്പോർ
അറിയാതെപോയ് കാണാസത്യമൊന്നുപോൽ
കടൽ വച്ചതു പതിയെതിരിച്ചെടുക്കു-
മൊരു സത്യത്തിൻ ചുവയതുമെപ്പോഴും

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് 
Next articleമറവി മറന്നു വെച്ചത്
യു ഏ യിൽ താമസമാക്കിയ ഒരു ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരി....കുഞ്ഞിലിക്കാട്ടിൽ ഉണ്ണിച്ചെക്കൻറെയും പദ്മിനിയുടേയും മകൾ, അശ്വനിയുടെ വാമഭാഗം. ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയിൽനിന്നും ഹിന്ദി പ്രവീൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്പ്ളിക്കേഷനിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദം,പ്രകൃതി സ്‌നേഹി.... ഓർമകളും,നൊമ്പരങ്ങളും, മറവിയിൽനിന്നു കണ്ണുപൊത്തിക്കളിക്കുമ്പോൾ....... സംവേദനം നേരിട്ടാകാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ..... അപ്പോഴൊക്കെ വിരിയുന്നവയാണ് ഈ ചെറിയ ശീലുകൾ,വാക്കുകൾ,വാക്യങ്ങൾ.... അവ കാതോർക്കുന്നവർ, കണ്ണോടിക്കുന്നവർ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ചു മറ്റെന്തു പറയാൻ..... എഴുത്ത് ഇതുവരെ:- "അച്ഛൻ ഓർമ്മകൾ " എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്. "56 പെൺകവിതകൾ" എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഒരു കവിത, "Loneliness Love Musings and Me എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാസമാഹാരം. ഇദം പ്രഥമം ദ്വയം എന്ന കഥാസമാഹാരം, അമേയം എന്ന കവിതാസമാഹാരം.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here