വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം പ്രഭാവർമ്മക്ക്

sahitya

ഈ വർഷത്തെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്‌കാരം കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ പ്രഭാവർമ്മക്ക് . 1,11,111 രൂപയും കീർത്തിഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം.കവി, ഗാനരചയിതാവ്, പത്രപ്രവർത്തകൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തുറകളിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രഭാവർമ്മ.2016 ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം , വൈലോപ്പിള്ളി പുരസ്കാരം, ആശാൻ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here