വൈലോപ്പിള്ളി കവിതാപുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കവികളുടെ 2018 ജനുവരി 1നും 2020 ഡിസംബർ 31നും ഇടയിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതികളാണ് അയക്കേണ്ടത്. പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നു കോപ്പി എം ഹരിദാസ്, സെക്രട്ടറി, വൈലോപ്പിള്ളി സ്മാരക സമിതി, ശ്രീപദം, വിയ്യൂർ, തൃശൂർ – 680010 എന്ന വിലാസത്തിൽ നവംബർ 10നുള്ളിൽ അയക്കണം.

10,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും കീർത്തിമുദ്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. ഡിസംബർ 22 ന് വൈലോപ്പിള്ളി ചരമവാർഷികദിനത്തിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here