ഒ വി വിജയൻ നോവൽ പുരസ്‌കാരം വി ജെ ജെയിംസിന്: സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു എഴുത്തുകാരൻ

 

 

 

ഒ വി വിജയൻറെ സ്മരണക്കായി ഒ വി വിജയൻ സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ നോവൽ പുരസ്‌കാരത്തിന് ശ്രീ.വി ജെ ജെയിംസ് രചിച്ച ‘ആന്റി ക്ലോക്ക്’ എന്ന നോവൽ അർഹമായി. 25000 രൂപയും പുരസ്‌കാര ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.

അവർഡിനെക്കുറിച്ചു എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രതികരണം ചുവടെ:

“എഴുത്തിന്റെ വഴിയിൽ മാനസ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച ഒ.വി.വിജയന്റെ പേരിലുള്ള നോവൽ അവാർഡ് ” ആൻറിക്ലോക്കി “നു ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗുരുകടാക്ഷമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കാണാതിരുന്നതായി തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല. എഴുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ എഴുത്തുകാരൻ. എനിക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ച അംഗീകാരമായ, “പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തക ” ത്തിനുള്ള ഡി.സി.ബുക്ക് സ് നോവൽ അവാർഡിന്റെ ശില്പം രൂപകല്പന ചെയ്തത് ഒ.വി. വിജയൻ ആയിരുന്നുവെന്നതും ആഹ്ളാദത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ആദ്യമായാണ്‌ തസ്രാക്കിലേക്ക് .
കാലം അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം പ്രിയങ്കരനായ അയ്മനം ജോൺ , കഥയുടെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഉണ്ടാവും എന്നത് ഇരട്ടി സന്തോഷം. യുവകഥാ പുരസ്കാരം നേടിയ ആർ. പ്രഗിൽനാഥിന് പ്രത്യേകം അനുമോദനങ്ങൾ. ഒപ്പം നില്ക്കുന്ന വായനാ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ.”

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here