വി ബാലചന്ദ്രൻ പുരസ്കാരം ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാടിന്

 

ഒൻപതാമത് വി ബാലചന്ദ്രൻ പുരസ്കാരം ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാടിന്. ഒച്ചയിൽ നിന്നുള്ള അകലം എന്ന
സമാഹാരത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മ സാധ്യതകൾ പിന്തുടരുന്ന കവിതകളാണ് ഈ സമഹാരത്തിലുള്ളത്.
പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ്
പുരസ്കാരമായി നൽകുന്നത്.
സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര, പി രാമൻ, സിന്ധു കെ വി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയാണ് പുരസ്കാരം നിർണ്ണയിച്ചത്. ലോഗോസാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ നിർമ്മിതി.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here