ഉപദേശം

upadesam

 

ശരിയെന്ന് തോനിയാല്‍
പറയണം

ശരംമ്പോലെ നെഞ്ചില്‍
തറക്കണം

ശിലപോലും തകരുന്നതു
ആവണം

സ്വന്തമെന്ന ചിന്തയേ
മറക്കണം

നേരിന്‍റെ പക്ഷം‌ തന്നെ
ആവണം

ഭീരുത്വം നല്ലതിനല്ലാ
പക്ഷേ ധീരതയുടെഅമിത
ആവേശവും വിനായ

ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം
അമിതവിശ്വാസം പാഴാ

വിനയം നന്മയാണ്
വിധേയത്വം വിപത്താ

ചതിയുടെ വഴിയേ ഒഴിയണം
നേരിന്‍റെ വഴിയേ തിരിയണം

വിദ്യയും വിവേകവുംനുകരണം
സ്നേഹവും കരുണയും കരുതണം

തലപോയാലും നേരില്‍ഉറക്കണം
തലകുനിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവുങ്കലില്‍
മാത്രമാവണം

ഉത്തമ പൗരനായി മാറണം
ഉലകത്തിനും ഉതകുന്നവനാവണം….!

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here