എത്രമേൽ സങ്കീർണ്ണം

പരീക്ഷയോ നിമിഷംതോറും

സങ്കീർണ്ണം നിമിഷങ്ങളും

മാത്ര ഓരോന്നിലും ചോദ്യം

പണിമുടക്കും പദങ്ങളും

ഭീതിദം വികാരങ്ങൾ

കർമ്മമോരോന്നു നേട്ടവും

മുഖങ്ങൾ പ്രശ്നപൂരിതം

സ്മിതമാകെ ദൃഢം നൂനം

അകത്തേക്കാളുന്നു ചിന്തകൾ

തീർപ്പുതേടുന്നു യുക്തികൾ

കുതിരക്കുളമ്പടിസ്വനം

സ്മൃതികൾ വേവുന്ന മോഹങ്ങൾ

പാറിവീഴുന്നു നിർബാധം

ബാല്യകാലത്തെ രശ്മികൾ

ഉദയസൂര്യകിരണങ്ങൾ

ഭാസേകും ഭൂവിനെന്നപോൽ

Generated from archived content: poem10_dec11_07.html Author: vp_johnsons

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here