നാടകാന്ത്യം

മുമ്പ്‌ രാഷ്ര്ടീയനാടകം

കളിക്കാൻ നടന്മാരില്ലാതെ

ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ നടന്മാരെല്ലാംകൂടി

രാഷ്ര്ടീയം കളിക്കുന്നതിനാൽ

ഞങ്ങൾക്ക്‌ നല്ല നാടകങ്ങളി

Generated from archived content: poem3_novem5_07.html Author: pk_gopi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here