പ്രവാസിയുടെ ഗാനം

 

അമ്പിളിക്കുഞ്ഞും മയക്കമായീ, മേലേ
അന്തിമുകിലിന്റെ പൂമ്പട്ടു തൊട്ടിലിൽ
അമ്പിളിക്കുഞ്ഞും മയക്കമായീ…

നീരാഴി നീന്തിവരുന്ന കാറ്റേ! -യങ്ങു
ദൂരെയെൻ മൺപുര കണ്ടുവോ നീ?

മൺപുരയ്‌ക്കുള്ളിലെ തൊട്ടിലിൽ കൈവിര-
ലുണ്ടെൻ മണിക്കുഞ്ഞുറക്കമായോ?

അക്കുഞ്ഞിന്നച്ഛനെക്കാണാനുഴറുന്നൊ-
രമ്മതൻ താരാട്ട്‌ കേട്ടുവോ നീ?

മുറ്റത്തെത്തൈമാവിൽ രാക്കിളി തേങ്ങിയോ
എത്തിയില്ലേ ഇണപ്പക്ഷിയിന്നും?

മാവിലെപ്പൂത്തിരിത്തേനുരുകുന്നുവോ,
ഈ മരുഭൂവിലെൻ പ്രാണൻ പോലെ?

ചുട്ടുപൊള്ളും മണലാഴിയിലൂടെയൊ-
രൊട്ടകം പോലെ ഞാൻ നീന്തിടുന്നു.

ഓരോ പകലും ഇരവും ജപമണി-
പോലെണ്ണിയെണ്ണി ഞാൻ നീക്കിടുന്നു;

നല്ലിളന്നീരിന്റെ നാടുകാണാ,നെന്റെ
ചെല്ലക്കിളിക്കൂട്ടിൽ വീണ്ടുമെത്താൻ!

അന്തിമുകിൽത്തൊട്ടിലാരഴിയൂ? മേലേ
അമ്പിളിക്കുഞ്ഞ്‌ നിലത്തിഴഞ്ഞൂ…

അക്കരെയെൻ കുഞ്ഞിഴഞ്ഞു കളിക്കുന്ന-
തിക്കരെ നിന്നു ഞാൻ കാണും പോലെ…!

Generated from archived content: poem18_novem5_07.html Author: onv

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here