പുത്തൻ മാരീചൻ

വരുന്നു മറ്റൊരു മാരീചൻ

എ.ഡി.ബിയുടെ രൂപത്തിൽ!

വന്നു കച്ചവടത്തിന്നായ്‌

ഈസ്‌റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനി വന്നൂ

ഒടുവിൽ ഭരണം കൈയ്യാളി

ബ്രിട്ടൻ നാടിതു വാണതുപോലെ

എ.ഡി.ബിയുടെ ഡ്രൈവിംഗിൽ

ഇന്ത്യൻ ഭരണശകടം ഓടും

കാലം വരുവാൻ ചെങ്കൊടിയും

ജയജയഗീതം പാടുന്നോ?

Generated from archived content: poem15_novem5_07.html Author: mukhathala

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here