പ്രതിഷ്‌ഠ

കണ്ണാടിപ്രതിഷ്‌ഠയും കളളം പറയുന്നു

ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ

എന്റെ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷവും

വലതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷവുമായി

തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു

ചരിത്രമെന്ന ദർപ്പണത്തിൽ

ജനതയുടെ സ്വത്വമെന്നപോലെ.

Generated from archived content: poem5_mar10_08.html Author: maharshi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here