നമ്മൾ യാത്രികർ

ഒരുപാടൊരുപാടു മോഹങ്ങൾ നെയ്തവർ

ഒത്തിരിയൊത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടവർ

നമ്മളീ ഭൂമിതൻ തമ്പ്രാക്കളായവർ

താണ്ടുവാൻ കാതങ്ങൾ തേടുവോർ

നമ്മൾ യാത്രികർ, ദൂരമെൻ മുന്നിൽ

മരീചിക പെയ്യുന്നു

കാലം പിന്നിലും മുന്നിലും

ജീവിതകോലമുലാത്തുന്നു

ഇനിയും കാതങ്ങൾ താണ്ടുവാൻമോഹം

ഇനിയും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാൻ ദാഹം.

Generated from archived content: poem6_dec11_07.html Author: madhu_ivelil

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here