പിൻഗാമി

തിളരക്തം ചിന്തിയ കുരുതി-

പ്പാടംമൂടിയ പിൻഗാമി

കൊടിപാറിയ മരമിന്നാരുടെ

ശവവും തൂക്കിച്ചായുന്നു

വിളയില്ലാപ്പൊനമിക്കളകളി-

ലിടതൂർന്നെത്തറ വളരുന്നു

വഴിവെട്ടിയതൊന്നും നമ്മുടെ

ഹൃദയം തൊട്ടറിയാത്തവയോ?

Generated from archived content: poem1_oct8_10.html Author: krishnan_naduvathu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here