ഗോഡ്രയിൽനിന്ന്‌ ഒരു വാർത്ത

സ്‌നേഹത്തിനെന്തു നിറമെന്ന്‌ ചോദിച്ചു

കേവലനായൊരു പയ്യൻ.

ഉമ്മയോടൊപ്പം കമാലുദീൻ ദർഗ്ഗയിൽ

ചുമ്മാ വന്നെത്തിയ പയ്യൻ

സാമ്പ്രാണി കത്തിച്ചു ദർഗ്ഗയിൽ വന്നോരെ

സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സൂഫി,

മധുരമായ്‌ മൊഴിയുന്നു, സ്‌നേഹമെക്കാലവും

മഹിതമാം തൂവെളള വർണ്ണം

‘തെറ്റാണ്‌, സ്‌നേഹം ചുവപ്പാണ്‌ കണ്മുന്നി-

ലിറ്റിറ്റു വീഴുന്ന രക്തം.’

ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്നൊരുമ്മയെ

സാന്ത്വനിപ്പിച്ചീടും പയ്യൻ

ഏറെപ്പരുക്കനായ്‌ ചൊല്ലുന്നതുകേട്ടു

സൂഫിയാം ഹക്കീം നടുങ്ങി.

തന്നയൽവാസിയാണുപ്പയെക്കൊന്നത്‌

എന്നതപ്പയ്യനുമോർത്തു.

സൂഫിയാം ഹക്കീം പറയുന്നു, പ്രാക്തന

സൂക്തങ്ങളെല്ലാമബദ്ധം

ഒപ്പം പുലരും സഹജരെ കൊല്ലുന്ന-

സർപ്പങ്ങൾ തന്നെ മതങ്ങൾ

മർത്ത്യനെ സ്‌നേഹിച്ചിടാത്ത മതങ്ങളും

തത്വശാസ്‌ത്രങ്ങളും വ്യർത്ഥം!

Generated from archived content: poem5_sep2.html Author: iyyankodu_sreedharan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here