കാലൊച്ച

എന്റെ ഊഷര ജീവനാഡികൾതോറും

പ്രാണസ്‌പന്ദനഗാനം

താഴ്‌ന്ന സ്ഥായിയിലിടറവേ

മുഴുമിക്കാതെ ‘നാളെ… നാളെ’യെന്നു

ഞാൻ വരച്ച മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും

കണ്ണീരിൽ ചിരിക്കവേ,

മുക്തിദേവതേ…. മൃത്യോ അകലും

നിൻ കാലൊച്ച

അത്യുദാരത, വീണ്ടും

വരുവാൻ പോകുന്നു നീ…!

മൃത്യുവെ ഭയമില്ലായെന്നു

ഞാൻ ഭയന്നോതി

മൃത്യുവെൻ കാപട്യത്തെ

ഭയന്നു തിരിഞ്ഞോടി!

Generated from archived content: sept_poem17.html Author: cc_champakkara

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here