പൊതുജനം

എംപിമാർക്കില്ലെതിർ

എമ്മെല്ലേമാർക്കില്ല

മന്ത്രിമാർക്കെന്നല്ല

ഇല്ല ഗവർണ്ണർക്കും

പൗവ്വർ വിടാത്തൊരു

മാദ്ധ്യസ്ഥൻ പോലവേ

സ്‌പീക്കർക്കുമില്ലതി-

ലൊട്ടു വിയോജനം

ആകയാൽ തക്കത്തിൽ

വക്കം പറകയായ്‌ഃ

പോരയീ ശമ്പളം

പോരായ്‌മയെങ്ങളെ

വേട്ടയാടുന്നിതേ,

നിത്യച്ചെലവുകൾ

പോലും നടത്തുവാൻ

പറ്റാത്ത ശമ്പളം

കൂട്ടണം സത്വരം

സ്വീപ്പറും പീയൂണും

ക്ലാർക്കുമാസൂപ്രണ്ടും

ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ

സാലറിവാങ്ങുവോർ,

ഏറെക്കുറഞ്ഞാ-

ലൊരുലക്ഷമെങ്കിലും

മാസവും കിട്ടിയാൽ

മുട്ടാതെ പോയിടാം!

കിമ്പളം കൂടാകിൽ

ഒക്കെ സുഭിക്ഷമായ്‌

തീർത്തിടാം ഭാവിയും

ഇല്ലൊട്ടു സംശയം

ഗാന്ധിതൻ ഉത്തമ

ശിഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ

കേൾപ്പൂ കഴുതപോൽ

പാവം പൊതുജനം!

Generated from archived content: sept_poem39.html Author: bhanu_pangodu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here