ചിന്ത

ചിന്തയും മൗനവും

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ,

ചിന്ത ഒരുതരത്തിൽ

മൗനത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്‌

ചിന്ത ഒരു നീക്കമാണ്‌

ഒരു ഒഴുക്കാണ്‌, ഒരു വിഷാദതാളമാണ്‌.

മനഃസംഘർഷം ചിന്തയ്‌ക്ക്‌ മാർഗ്ഗഛിദ്രം

വരുത്തുന്നു, എങ്കിലും

ചിന്തയുടെ ധാര നശിക്കുന്നില്ല

ഹൃദയം തേങ്ങിത്തേങ്ങി അവസാനം

ശാന്തിയിലും സമാധാനത്തിലും

എത്തുംനേരം ചിന്തയ്‌ക്ക്‌

വിരാമം, അല്ലെങ്കിൽ മൗനഭാഷയിലൂടെ

ചിന്ത ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

Generated from archived content: poem2_sep2.html Author: beena_binil

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here