ലോകാവസാനം

പുല്ലിംഗം

ഭൂഗോളത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട്‌

ഗോളത്തിന്റെ ഭ്രമണവേഗങ്ങളിൽ

ഉദ്ധ്യതലിംഗം

ഡിസ്‌ചാർജ്ജാവാതെ

നിലകൊളളുന്നതുകൊണ്ട്‌

ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നില്ല

ഒരുനാൾ ലിംഗാഗ്രത്തിൽ

വിതുമ്പിനില്‌ക്കുന്ന

പുംബീജങ്ങൾ പുറത്തുചാടും

അന്നീലോകം അവസാനിക്കും

പുതിയൊരു ലോകം

പിറക്കുകയും ചെയ്യും

ലിംഗത്തിന്റെ താങ്ങില്ലാതെ

ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകം

(ക്ലോണിംഗിന്‌ സ്‌തുതി)

Generated from archived content: sept_poem22.html Author: bakkar_methala

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here