ഇവിടം

പ്രാതഃകാലത്തിൽ സന്ധ്യാവേളയിൽ

സുഖസാന്ദ്രമംശുമാലിതൻ

കരലാളനാമൃതം ധന്യം

ലോലലോലമാമേതോ

തൂവലിൻ സ്‌പർശംപോലെ

സാന്ത്വനമേകും സ്വമാതാവിൻ

തലോടൽപോൽ

പരിപാവനമല്ലീയിവിടം, കുളിർതെന്നൽ

ഊഞ്ഞലാടുമീ ചോട്ടിലുണരും കുളിർമയിൽ

സ്വച്ഛമായിളവേല്‌ക്കാൻ, സ്വച്‌ഛന്ദം വിഹാസ്സിൽ

ശുഭ്രമേഘങ്ങൾക്കൊപ്പം

നീന്തുവാൻ നീരാടുവാൻ.

Generated from archived content: poem1_jan14_10.html Author: ananthiraj

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here