ഉമ്മ

 

സ്വർഗ്ഗം വിളയുന്ന
സ്നേഹ സാന്ദ്രമായ
പാദ പീഠം ആണ്
ഉമ്മ……….

നോവറിയുമ്പോൾ,
അറിയാതുരുവിടുന്ന
ആശ്വാസത്തിന്റെ
ഉൾവിളി യാണ്,
ഉമ്മ…………

അതിരുകളില്ലാത്ത

ആത്മാർത്ഥതയുടെ,
പ്രേമാർജ്ജനമാണ്
ഉമ്മ…………..

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleശീതകാലത്തിലെ വയലുകൾ പറയുന്നത്
Next articleജീവിതയാത്ര
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് പാലത്തുങ്കര എന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനനം. (അബു വാഫി പാലത്തുങ്കര) എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതകളും കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബികോം. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി UAE യിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലാണ്.

1 COMMENT

Leave a Reply to Thajudheen Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here