ഇലക്കുടിലുകളും മഞ്ഞുവീടുകളും, കവിതകൾ- ഉലാവ് എച്ച്. ഹേഗ്

 

മുഴുവൻ സത്യവുമെനിക്കു തരേണ്ട
———————————–

മുഴുവൻ സത്യവുമെനിക്കു തരേണ്ട,
എന്റെ ദാഹത്തിനു കടൽ കൊണ്ടുതരേണ്ട,
വെളിച്ചം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകാശം തരേണ്ട,
എനിക്കൊരു സ്ഫുരണം മതി,
ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി, ഒരു പ്രകാശകണം,
കടൽ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ
കിളികൾ ചില തുള്ളികളെടുക്കുമ്പോലെ,
കാറ്റൊരുപ്പുതരിയുമെടുക്കുമ്പോലെ
*

പൂച്ച
——

നിങ്ങൾ കയറിവരുമ്പോൾ
മുറ്റത്ത്‌
പൂച്ച ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും.
അവനോടെന്തെങ്കിലുമൊന്നു മിണ്ടുക.
ഈ പുരയിലവനേ അറിയൂ,
ഇന്നതിന്നതൊക്കെയെന്ന്.
*

കാറ്റ് നീയായിരുന്നു
———————

കാറ്റു കാത്തുകിടന്ന
തോണിയായിരുന്നു ഞാൻ,
കാറ്റ് നീയായിരുന്നു.
ആ ദിക്കിലേക്കു തന്നെയാണോ
എനിക്കു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്?
കാറ്റതുമാതിരിയാവുമ്പോൾ
ദിക്കിനെക്കുറിച്ചാരോർക്കുന്നു!

 

 

(ഇലക്കുടിലുകളും മഞ്ഞുവീടുകളും – നോർവ്വീജിയൻ കവി ഉലാവ് എച്ച്. ഹേഗിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകളും കുറിപ്പുകളും. കോപ്പികൾക്ക് 7356370521 (ഐറിസ് ബുക്സ്), 7025000060 (ഐവറി ബുക്സ്))

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here