സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിൽ യു ഡി എഫ് എം.എൽ.എ അറസ്റ്റിലായ സാഹചര്യത്തിൽ ‘അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു വോട്ട്’ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യം പുറത്തിറക്കിയ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here