മുദ്രാവാക്യം തിരിച്ചടിച്ചു ; ‘അഴിമതിക്കെതിരെ ഒരു വോട്ട് ഒഴിവാക്കി യു.ഡി.എഫ്’

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here