ധാരണ

62778466b0836f68d073d4b395e996dd-beautiful-moon-sky-art

നക്ഷത്രങ്ങളും നിലാവും

എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നു നാം ധരിക്കും.

പക്ഷെ അവ

ഉറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം പ്രകാശിക്കുന്ന

മീനുകളല്ലെന്നു ആരറിഞ്ഞു .

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English