തെല്ലൊന്നടങ്ങു കാറ്റേ

 

 

 

 

 

തെല്ലൊന്നടങ്ങു കാറ്റേ,

രാത്രിമഴയത്തീ

പാതയോരത്തു

മെല്ലെ കിളിർത്തൊരു

പുൽനാമ്പിനോടു

ഞാനൊന്ന് മിണ്ടിക്കോട്ടെ ..

തെല്ലൊന്നടങ്ങു നീ

കുസൃതിക്കാറ്റേ,

എന്റെയീറൻ മുടിച്ചുരുൾ

ആകെയുലച്ചെന്നെ

ചുറ്റിപ്പുണരാതെ

പിന്നെയും പിന്നെയും ..

തെല്ലൊന്നടങ്ങു പൊന്നേ ,

വേലിപ്പടർപ്പിൽ

കലമ്പിക്കുറുകുന്ന

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ

കിന്നാരമിത്തിരി

കേട്ടോട്ടെ ഞാൻ ..

പിന്നെ മഞ്ഞിച്ച

വെയിലിൽ

മുത്തിക്കളിക്കും

അപ്പൂപ്പൻതാടിയ്ക്കൊ

രുമ്മ കൊടുത്തോട്ടെ ..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here