പൂങ്കാവനം

 

അങ്ങിങ്ങായ്‌ വളർന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ
വെയിലിനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നു.
ചെടികൾക്ക് ജീവനിലേക്കായ്
ഊർജബീജം പകർത്തിവെയ്ക്കുവാൻ
നേർമയാക്കി മിതമാം ചൂടോടെ
ശാഖകൾക്കിടയിൽ നിന്നായി
ഉഷ്ണ സഞ്ചാരത്തിൻെറ ദിനങ്ങളിലെല്ലാം
സൂര്യൻെറ വേദ വെളിച്ചമായ്
നേർത്ത പാളികൾ പോലെ പൊലിക്കുന്നു.
അതിൻെറ പ്രണയ തെളിച്ചത്തെ നോക്കി
ചെടികൾ നിവരുന്നു , അറിവിൻെറ ബിന്ദുക്കൾ നുകരുന്നു.
മലരുകൾ തിങ്ങി ചുവന്ന സാരിയുടുത്താണ് തെച്ചി
മുള്ളുകൾ മറയ്ക്കുന്ന ഭംഗിയിൽ റോസ
ടുലിപ്പും സ്വർഗീയ പാരിജാതവുമൊഴികെ
പതിവ്പുഷ്പ്പങ്ങൾ അലങ്കാരത്താൽ.
ശൃംഗാരത്തിൻെറ  ഇലകൾ വിരിച്ചവയുടെ കൊച്ചു ശിഖരങ്ങൾ
മരങ്ങളെ തേടുന്നു ,സൂര്യനെ മറക്കുന്നു .
അൽപ്പം അകലെ കെട്ടിയ വേലി.
ബാല്യക്കാർ കൗമാരക്കാർ ആ പൂക്കളിൽ കണ്ണുകൾ വെച്ച് മറക്കും
പൂർണസഞ്ചാരിക്കിത് അൽപ്പമാമൊരു കാഴ്ച്ച
കാണുവാനിനിയും മനോഹരക്കാഴ്ചകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here