ആനച്ചിറക്

 

 


കാണുന്നുണ്ട്
ഒരു കുഴിവട്ടത്തിൽ
ഒരാകാശത്തുണ്ട്.

മലമേട്ടിൽ
കൂട്ടുകാരൊത്ത്
കൊമ്പിൽ
കോർത്ത
മഴമേഘങ്ങൾ
ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടവിടെ.

കണ്ണാടിച്ചിറകുമായി
ആലിപ്പഴം
തൂവുന്നുണ്ട്
ചിറകുമുളച്ച
ഒരു
ആനക്കൂട്ടം .

തൊലിപ്പുറത്തൊരു
നനവ്.
ചിറകിൻ്റെ
പൊടിപ്പോ!

നീറ്റലും
ഒരുപ്പു രുചിയും
നിലയ്ക്കാത്ത
ഒഴുക്കും.

ചിറകിൻ തുമ്പു
കണ്ടാൽ
ആഞ്ഞാഞ്ഞു
വീശണം.
കൈകാൽ
തുഴയണം.
ആകാശം
തൊടണം.

ഒറ്റച്ചിറകടിയിൽ
ഒരു
കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ
വേഗം
‘കുഴി’യാകെ
തിരഞ്ഞ്
ഒരാന.


അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here