ഖസാക്കിലെ പാതകൾ

ഖസാക്കിലെ പാതകൾ
തസ്രക്ക് അഞ്ചാമത് ഒ വി വിജയൻ സ്മൃതി പ്രഭാഷണം ഡോ. പി കെ രാജശേഖരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ടി ആർ അജയൻ, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ടി കെ ശങ്കര നാരായണൻ,  ഡോ. ജയശീലൻ, ഡോ. ഗണേഷ്, രാജേഷ് മേനോൻ, രഘു പറളി, പി വി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here