വധശിക്ഷയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല: തസ്ലീമ നസ്രിൻ

Bangladesh Author Tasleema Nasreen. Express Photo by Tashi Tobgyal New Delhi 241016
വധശിക്ഷയെ താൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരി തസ്ലീമ നസ്രിൻ. സ്പ്ലിറ്റ് എ ലൈഫ് പ്രകാശനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.പീഡകർക്ക് നല്ലവരാകാനുള്ള അവസരം നൽകണം ആരും പീഡകരായി ജനിക്കുന്നില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.സ്ത്രീകൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്.മനുഷ്യത്വമാണ് തന്റെ മതമെന്നും തസ്ലീമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here