തല

thala-shihabdin-228x228

ആരവങ്ങളോ ,അലമുറകളോ ഇല്ലാതെ മലയാള കഥാ ലോകത്ത് കുറച്ചേറെ കാലങ്ങളായി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഷിഹാബുദ്ദിൻ  പൊയ്ത്തുംകടവ്.

സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയിൽ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴവും പരപ്പും സങ്കീർണ്ണതകളുമെല്ലാം ഈ കഥാകൃത്ത് മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിബൗദ്ധികതയിലേക്ക് വീഴാതെ വൈകാരികമായ നീക്കിയിരിപ്പുകളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവയാണ് പൊയ്ത്തുംകടവിന്റെ കഥകൾ.

ഷിഹാബുദ്ദിന്റെ പുതിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം . ബോധേശ്വരൻ ,കുതിര ,സിൻഡ്രല്ല ,ആത്മഹത്യ ,പണം പെയ്യുന്ന യന്ത്രം എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് തല

പ്രസാധകർ ന്യൂ ബുക്ക്സ്
വില 85 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here