Home Tags Pablo

Tag: Pablo

പുസ്തകത്തിനൊരു സങ്കീർത്തനം

  പാബ്‌ളോ നെരൂദ.മൊഴിമാറ്റം : രാമൻ മുണ്ടനാട്.   പുസ്തകമേ നിന്നെ ഞാനടയ്ക്കവേതുറക്കുകയാണെന്റെ ജീവിതം.തുറമുഖത്തുകേൾക്കയാണു ഞാൻഇടറിയൊടുങ്ങുന്ന രോദനം.രാത്രിയിൽ ദ്വീപുകൾക്കിടയിൽ മണൽ-ക്കുഴികൾ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക