Home Tags Kottayam pushpanath

Tag: Kottayam pushpanath

അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പും നിഗൂഢമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ...

നിഗൂഢമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും അറുതി ഇല്ലെന്നുറപ്പിച്ച രഹസ്യങ്ങളുടെയും ചുരുളഴിക്കാൻ അയാൾ വീണ്ടും എത്തുകയാണ്, അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഡിക്ടറ്റീവ് മർക്സിൻ വായനക്കാരുടെ മുന്നിൽ പുനരവതരിക്കുകയാണ്. എമ്...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക