Home Tags Daya

Tag: Daya

ദയ

കണ്ണിലൊരു കർക്കിടകം പെരുമ്പറകൊട്ടിപ്പടരുന്നു കാട്ടുതുളസിച്ചെടിയുടെ കല്യാണനാളിൽ തൊട്ടാർവാടിയുടെ കാതുകുത്തി കാറ്റു പോയവഴിയിൽ തമ്പേറിട്ട് കാടിളകുന്നു... ഭയംകൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നു പക്ഷികൾ കുണുങ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക