Home Tags ശബ്നം സിദ്ദീഖി

Tag: ശബ്നം സിദ്ദീഖി

ബലിയാടുകൾ

ദൈവപ്രീതിക്കായി ബലിക്കല്ലിൽ കൈകാലുകൾ അടക്കിവെച്ച് ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച് കണ്ണുകളിറുക്കിയടച്ച് കഴുത്തു നീട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ബലിയാടുകൾ... ദൈവപ്രീതിക്കായി മിണ്ടാട്ടം നിർത്തി വാലാട്ടി ന...

ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പണപ്പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ കള്ളന്റെ കരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.. സംശയം വേണ്ട സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക.. നിങ്ങളുടെ കൃഷിയായുധങ്ങൾ നിയമ പാലകരുടെ തോക്കിൻ കുഴലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.. ജീവനിൽ വ...

അവർ കവിത എഴുതുകയാണ്

കഴുത്തറുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ തെരുവിൽ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്നു.. പിച്ചിച്ചീന്തിയ പെൺമാനങ്ങൾ കാർമേഘങ്ങൾ തീർക്കുമ്പോൾ മയിലുകൾ നൃത്തം ചവിട്ടുന്നു. പശിയടക്കാൻ കടിച്ചിറക്കിയ ഭക്ഷണത്തി...

ഉള്ളി വെറുമൊരു പച്ചക്കറിയില്ല

  ഉള്ളി വെറും ഒരു പച്ചക്കറിയല്ല. ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണത്തിലേക്കുള്ള നൂൽപ്പാലമാണ്. ഉത്തരമില്ലത്ത ചോദ്യങ്ങളെ അല്ലികളായി അടുക്കി വെച്ച വൃത്താന്തമാണ്. തൊട്ടു മുന്നിലിരിക്കുന്നവനെ...

തകർന്ന വൻമതിലുകൾ

അന്നു നാം ഒരു വൻമതിലായിരുന്നു. പറിച്ചെറിയാൻ പറന്നു വന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ കാലൂന്നി നിന്ന് പിടിച്ചുകെട്ടിയവർ. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ നെഞ്ചൂക്കു കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി വിളകൾക്കു ദാഹ...

ഉണക്കമരം

ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞ് ശിഖരങ്ങൾ ഉണങ്ങി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം മേലോട്ടു നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കവലയിൽ ഒരു പടു മരം. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം വഴിയാത്രക്കാർക്ക് തണൽ നൽകിയും കിളികൾക്കു കൂടൊരുക്കാൻ ഇടം നൽകിയ...

മെയ്ച്ചെടികൾ

വിപ്ലവച്ചോര വീണ ചെമ്മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും ചെങ്കൊടിയേന്തി എഴുന്നേറ്റു വരുന്നു മെയ്ച്ചെടികൾ. ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ മൂടിയിട്ട മൺ തരികൾക്കിടയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ മരണം വരിച്ചിടത്തു നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന...

വേനൽ

ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന വാക്കുകൾ കവിതയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നില്ല. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ആവിയായി മേലോട്ടുയരുന്ന പ്രതിഷേധ ധൂമങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തണുത്തുറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാർമേഘങ്ങ...

ദൈവങ്ങളോട് അപേക്ഷ

നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ അവതാരങ്ങൾ ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിലെങ്കിലും എഴുതിത്തരിക. എന്റെ പിച്ച പാത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നാണയത്തുട്ടായി അവതരിക്കാതിരിക്കുക. ...

മാറാപ്പ്

ഈ മാറാപ്പ് ഇവിടെ തെരുവിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ചീഞ്ഞുനാറുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ വഴിയാത്രക്കാർക്കായി ഇവിടെ തുറന്നു വെക്കുന്നു. മാനം വിറ്റതിന്റെ വരവുചെലവുകൾ വരിയും നിരയുമായി നിറ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക