Home Tags രാമായണമാസം

Tag: രാമായണമാസം

രാമായണമാസം

സൂര്യനകം പുക്കു കര്‍ക്കിടഗേഹത്തില്‍ രാമായണപുണ്യമാസമുണര്‍ന്നല്ലൊ പുറവെള്ളം തള്ളുന്ന പുണര്‍തത്തിന്നൊ- രുകാലും പുകയുന്ന പൂയവുമായില്യവും തുളസിത്തറയിലെ നമ്രനാണത്തിന് പുളകം കൊടുക്കാനൊരുങ്ങിയല്ലൊ ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക