Home Tags മഠത്തിൽ രജേന്ദ്രൻ നായർ

Tag: മഠത്തിൽ രജേന്ദ്രൻ നായർ

വൃഥാ

ഊർജ്ജസൗഹൃദമേ നീണാൽ വാഴുക നീ സൗഹൃദമേ ഞാൻ കത്തിച്ച് വൃഥാ നശിപ്പിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ കണക്കെപ്പറ്റി വൃഥാ വൃഥാ വിഷമിക്കായ്ക നീ നിൻറെ ബില്ലടയ്ക്കാൻ എൻറെ മുഷിയും കീശയിൽ കാശെത്രയുണ്ടെന്നറിയില്ല ഒരു ...

ഓണം

ഓണം നിലാവിറങ്ങുന്നൊരോണം കിനാവുകള്‍ക്കാരോഹണം ദൂരെ ഭൂതത്തിന്‍റെ മായും തീരങ്ങളിലൊരു ചെറുപയ്യന്‍റെ മെയ്യില്‍ തളിര്‍ത്ത രോമാ‍ഞ്ചം ഓണമൊരു മായികസ്വപ്നം പെങ്ങമ്മാര്‍ പൂക്കളം തീര്‍ക്കെ മണ്ണുരുട...

അവുല്‍ പക്കീര്‍ ജൈനുലബ്ദീന്‍ അബ്ദുള്‍ കലാം

യവനിക വീണു, കലാം മറഞ്ഞു, കാലയവനിക വീണു, യോഗിവര്യനാം കലാം രംഗം വിട്ടു. വാക്കുകള്‍ക്കൊക്കും കര്‍മ്മമാചരിച്ചൊരു കലാം, മര്‍ത്ത്യരൂപങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചരിച്ച മാനുഷദൈവം ദൈവങ്ങള്‍ കനിഞ്ഞപ്പോളെപ്പോഴും ക...

രാമായണമാസം

സൂര്യനകം പുക്കു കര്‍ക്കിടഗേഹത്തില്‍ രാമായണപുണ്യമാസമുണര്‍ന്നല്ലൊ പുറവെള്ളം തള്ളുന്ന പുണര്‍തത്തിന്നൊ- രുകാലും പുകയുന്ന പൂയവുമായില്യവും തുളസിത്തറയിലെ നമ്രനാണത്തിന് പുളകം കൊടുക്കാനൊരുങ്ങിയല്ലൊ ...

പിതാദിവസം

  ഇന്ന് പിതാദിവസം ആഗോളപിതാദിവസം മക്കളച്ഛനെ പുല്‍കും ദിവസം എന്‍റെ മകള്‍ വിദൂരദുബായില്‍ നിന്നും “അച്ഛന്‍” എന്നൊരു കവിതതന്‍ ദൃശ്യസ്വനവിസ്മയം യൂട്യൂബിലയച്ചുതന്നു സപ്രേമം അത് കേട്ടു ഞ...

അരുണാ ഷാന്‍ബാഗ്

അരുണ വിട പറഞ്ഞു അരുണാ ഷാന്‍ബാഗ് പറന്നകന്നു ഒരു ബലാത്കാരബലിയാട് കണ്ണടച്ചു ചേതനയറ്റ ജഡസമജീവിതസ്പന്ദങ്ങളസ്തമിച്ചു നീണ്ട നാല്‍പത്തിരണ്ടു വര്‍ഷം വൃഥാ വേപഥുക്കൊണ്ട പ്രാണങ്ങള്‍ പോയെങ്ങാണ്ടൊളിച്ചു ...

എന്‍റെ ആദ്യത്തെ പ്രേമലേഖനം

  മൂന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ പത്താം വയസ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറക്കുമ്പോള്‍ പുലര്‍വേളയിലറിയാത്തൊരസ്വാസ്ത്യം ഉറങ്ങുന്നൊരെന്നെ വലച്ചുപോയി ഒരു മധുരം ഒരു മണം ഒരു സ്വേദം പുലര്‍കാല...

ടുസ്സാനില്‍ വിഷു

വിഷുപ്പൂക്കളില്ല, വിഷുവിനെന്തര്‍ത്ഥം വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിഷുദിനം വന്നു വിദൂരമാം ടുസ്സാനില്‍ വിരസത മാറ്റുവാന്‍ പൂക്കള്‍ വാങ്ങി വിഷുക്കണിവെച്ച് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ വിഷുവതാ പൂത്...

വിളക്കേന്തുന്ന ബാലന്‍

വെള്ളിക്കൊമ്പുകളാളും ജ്വലിക്കും മഹാവൃക്ഷം ശീതകാലത്തിന്‍ മിന്നിത്തിളങ്ങും നീലാംബരം താണുപോം അരുണാഭസുന്ദരരവിബിംബം ബോധത്തിന്‍ തിരയിലുദ്ദീപ്തമാമൊരു ദൃശ്യം അക്ഷമന്‍ ചിത്രകാരന്‍ ചിത്രത്തെ മറച്ചല്ലൊ...

ബുദ്ധനും സുഖവും

    ശാന്തമായിരിപ്പുണ്ട് നിന്‍റെ ധ്യാനവിഗ്രഹം പൂമുഖമുറിയിലെ പ്രദര്‍ശനമേശമേല്‍ പക്ഷെ, നോക്കാറില്ലൊരിക്കലും, ദേവാ, നിന്നെ ആയിരമാവര്‍ത്തി ഞാനാവഴി നടന്നാലും പിന്നെയെങ്ങിനെ കേള്‍ക്കാ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക