Home Tags ബലൂണുകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ

Tag: ബലൂണുകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ

ബലൂണുകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ

ഊതി വീർപ്പിച്ച പെരുംനുണയുടെ ബലൂണുകൾ ഇനിയും വലുതാനാവാതെ കാതടപ്പിക്കുന്ന സ്വരത്തിൽ പൊട്ടിത്തകരുന്നു. നിറം കൊടുത്തിരുന്ന പുള്ളികൾ ഇനിയും വളരാനാവാതെ വികൃതമാവുന്നു. രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിനെ കൂട്...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക