Home Tags ദൂരം വിളിക്കുമ്പോൾ.

Tag: ദൂരം വിളിക്കുമ്പോൾ.

ദൂരം വിളിക്കുമ്പോൾ.

പ്രവാസത്തിന്റെ കയ്പ്പും മധുരവും അനുഭവിച്ചവരാണ് ഈ മൂന്നു എഴുത്തുകാരും.അടുത്തകാലത്ത് അന്യനാടുകളിലേക്ക് ജീവിതം കേട്ടിപ്പടുക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലും മലയാളിയുടെ ജീവിത ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക