Home Tags കുട്ടികളുടെ പുഴ

Tag: കുട്ടികളുടെ പുഴ

ഭാരതീയർ

          അമ്മ പെറ്റത് ഒരുപാട് മക്കളെ. ബുദ്ധനും ജൈനനും ക്രിസ്ത്യനും പിന്നെ, സിഖും ഹിന്ദുവും പാഴ്സിയും മുസ്ലിമും, പേരുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനുമങ്ങനെ... എല്ലാവരും...

കുട്ടിക്കവിതകള്‍

ഒരമ്മപെറ്റ മക്കളല്ലോആനക്കുട്ടീം ആട്ടിന്‍ കുട്ടീം? ഒരമ്മപെറ്റു ആനക്കുട്ടിയെഒരമ്മപെറ്റു ആട്ടിന്‍ കുട്ടിയെ. എത്ര മരം ഒരു കാട്ടില്‍ ഇരു മരംപിന്നെയുമൊരുമരംമരം മരം മരം മരംഎത്ര മരം? (ഉത്തരം: എട്ട് മരം. എണ്ണം...

സിപ്പി മാഷ്

സുവര്‍ണ്ണപാളിയില്‍ എഴുതാം ഞങ്ങള്‍'സിപ്പി' എന്നൊരു നാമംബാല മനസ്സില്‍ ഉള്ളു തുറന്നതില്‍കയറിയിരിക്കും രൂപംതലമുറതോറും ആ നറുമൊഴികള്‍നാവിന്തുമ്പില്‍ രമിക്കും മനസ്സുകള്‍ തോറും ആ തിരിവെട്ടംഅണയാതെന്നുമിരിക്കു...

ചൊവ്വയിലേക്ക്

പേരുകേട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കിട്ടാപ്പി. തന്റെ പരീക്ഷണശാലയില്‍ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തില്‍ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മണലും കല്ലും പരിശോധിക്കുകയാണിഷ്ടന്‍. പെട്ടെന്ന് മണലിനടിയില്‍ ഒരു തിളക്കം! ? ഒരു ചെറിയ സ്വര്‍ണ്ണഗോളം ...

വഴിതെറ്റിയ മഴ

മഴയെങ്ങോ വഴിതെറ്റിപ്പോയിപോലും മരമായമരമൊക്കെ വെട്ടി നമ്മള്‍ പനിപിടിച്ചുള്ളൊരു ഭൂമിയ്ക്കൊപ്പം പണിയാണു ജീവിതം തള്ളിനീക്കാന്‍ അടിമുടിചൂടുസഹിച്ചിടാതെ പിടയുകയാകുന്നു ജീവജാലം മഞ്ഞുരുകുന്ന ധ്രുവപ്രദേശം വെള്ള...

മഴത്തെളിച്ചം

വെള്ളി വെളിച്ചം തൂകിവരുന്നു വെള്ളത്തുള്ളികള്‍ മഴയായി പൊള്ളും വേനല്‍ക്കാലം ഭൂവി- ന്നുള്ളുതപിച്ചു വിളിച്ചപ്പോള്‍ മുത്തുപൊഴിഞ്ഞു മഴയായി എത്തീ പൂമഴയപ്പോഴേ താഴേത്തേയ്ക്കുപതിക്കുന്നു താരകളായിത്തെളിനീര് കണ്...

പനിക്കാലം

മഴയെങ്ങുപോയെന്റെ ചങ്ങാതി വെയില്‍ തനിച്ചായി തപിക്കുന്നു മണ്ണിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിത്തിനു കണ്ണൂതുറക്കാന്‍ സമയമായി. വാടിക്കരിഞ്ഞമരങ്ങള്‍ തന്നുള്ളിലെ മോഹം തളിര്‍ക്കുവാന്‍ കാലമായീ. വിണ്ടുവരണ്ടവയലുവിയര്‍പ...

സ്നേഹനിറവ്

മഴയെത്ര കനിവുള്ളതാണു നീ ഭൂമിയെ കഴുകാനയയ്ക്കുന്നു വീണ്ടുമിപ്പോള്‍ മരമായമരമൊക്കെ നിന്‍ കനിവേല്‍ക്കവേ തളിരിട്ടുണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കയായീ തരിശ്ശായ മണ്ണില്‍ നിന്‍പാദം പതിയവേ തെളിയുന്നു പച്ചപ്പരവതാനി മുറിയി...

രാമുവിന്റെ മുടി

ഒരിടത്ത് രാമു എന്നൊരു ദരിദ്ര ബാലനുണ്ടായിരുന്നു. അവന് സ്വന്തമെന്ന് പറയാന്‍ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തികച്ചും അനാഥന്‍. ആരും അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല. എച്ചിലിലകള്‍ നക്കിത്തിന്ന് ഭിക്ഷക്കാരോടൊപ്പം അവന്‍...

കാക്ക

തൊടിയിലെ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കോലന്‍ കാക്ക കരഞ്ഞു: ക...കാ.....ക.....കാ....' ഞാന്‍ കുസൃതിയോടെ ശകാരിച്ചു: "എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക...കാ... എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയോ ? കി....കീ...കു.....കൂ..... എന്ന് പഠിക്കണ്ട?" കാ...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക