Home Tags ഇല

Tag: ഇല

ഓർമയിലെ കൽക്കണ്ടം

കുറ്റിപ്പെൻസിലിന്റെ യൊക്കത്തിരിക്കും കൽക്കണ്ടത്തരി വിങ്ങിപ്പറഞ്ഞു, ‘ആറ്റിക്കുറുക്കിയ കവിതകൾ തന്നോ- രക്ഷയപാത്രമിതാ നിശ്‌ചലമായി കിടപ്പു- കുഞ്ഞിളം ചിന്തകളെ മീട്ടിയുണർത്തിയ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷും ഓർമയിലെ കൽക്ക...

ഇലഞ്ഞെട്ട്‌

തീരെ ചെറിയ വരികളിലൂടെ, വലിയ ലോകത്തേയും വലിയ ചിന്തയേയും വെളിവാക്കിയ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷും യാത്രയായി. മലയളായ സാഹിത്യ തറവാട്ടിലെ ഉമ്മറത്തൊരു ചാരുകസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ശാസിക്കാനും സ്‌നേഹവായ്‌പ്പോടെ പേര്‌ ചൊ...

ഗൾഫ്‌ ബാല്യങ്ങൾ

മകളെ ജീവനു തുല്യം സ്‌നേഹിച്ച രാജാവ്‌ ഒരിക്കലവൾക്ക്‌ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന, മധുരമായി പാട്ടു പാടുന്ന കിളിക്കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിച്ചു. പൊന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടിലെ പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി. സ്വർണ്ണപ്പാത്രങ്ങളിൽ പാല...

പ്രതിപക്ഷബഹുമാനം

ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്‌ക്ക്‌ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം സംസ്‌ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരണം. കക്ഷികൾ തമ്മിലും വ്യക്തികൾ തമ്മിലും. ഈ ഗുണപാഠം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്താണെന്ന്‌ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയെങ്...

തളിർ ഇല

തളിർ ഇല Generated from archived content: cartoon2_july.html Author: tharfin_basheer

മലയാള സിനിമ 2008

കലാപരമായോ, സാങ്കേതിക പരമായോ വാണിജ്യപരമായോ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്നത്ര അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌ മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ മലയാളസിനിമയിലെ കഴിഞ്ഞ സംവത്സരവും കടന്നു പോയത്‌. എക്കാലത്തെയും മ...

സി.ആർ.ഓമനക്കുട്ടൻ രചിച്ച രാജാപ്പാർട്ട്‌

മലയാള കഥയിലെ സവിശേഷ സാന്നിദ്ധ്യമായ സി.ആർ.ഓമനക്കുട്ടന്റെ മൂന്നിനം കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്‌. ‘ഓം’ മുതൽ ‘കർക്കിടകവെളളം’ വരെയുളള കാപ്‌സ്യൂൾ കഥകൾ അപൂർവ്വ ചാരുതയാർന്ന ഏറുപടക്കങ്ങളാണ്‌. രണ്ടാം ഖണ്‌ഡത്തിലെ ‘...

കാരിക്കേച്ചർ

കാരിക്കേച്ചർ Generated from archived content: cartoon1_july.html Author: sajan_chengannoor

ഡ്രോപ്പ്‌ ഔട്ട്‌സ്‌

ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അനാവൃതമാകുന്ന ‘ഡ്രോപ്പ്‌ ഔട്ട്‌സ്‌’ എന്ന നോവൽ റഷ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളളതാണ്‌. മാറിയ റഷ്യൻ അവസ്ഥകളിൽ ‘പെരിസ്‌ത്രോയിക്ക’ ഉഴുതുമറിച്ച പുതുമണ്ണി...

ഇല ഇൻലന്റ്‌ മാഗസിൻ

പ്രവാസിയുടെ നൊമ്പരങ്ങളിൽ അന്യവത്‌ക്കരിക്കപ്പെട്ട ചില കനവുകളുണ്ട്‌. പുതുമഴയേറ്റ മണ്ണിന്റെ മണമുളള ഭാഷയും ഹൃദയത്തോടൊപ്പമിടിച്ച പച്ചിലക്കാഴ്‌ചകളും, കവിത പിറന്ന കരളിനൊപ്പമൊഴുകിയ നീർച്ചാലുകളും ഈ കനവുകളിൽ ചി...

തീർച്ചയായും വായിക്കുക