സ്വാഗതം

പ്രധാന വാതിലിനു പുറത്തിട്ട
ചവിട്ട് പായയിൽ,
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
സ്വാഗതം എന്നാണ്.
ഹൃദയംകൊണ്ട് പറയാൻ
പലരും മടിക്കുന്ന
വേദനയനുഭവിക്കുന്ന വാക്ക്.
അനിഷ്ടമായ വരവിന്
കൃതിമച്ചിരിയൊരുക്കുന്നവർ.
വരുന്നവരൊക്കെ
സ്വാഗതത്തെ ചവിട്ടിമെതിച്ച്
കാലിൽ പുരണ്ട അഴുക്കുകൾ
അതിൻമേൽ അഴിച്ചു വെക്കുന്നു.
ആത്മാർത്ഥമല്ലാത്ത
ആശംസയായി തറയിൽ കിടന്ന്
സ്വാഗതം ഞെരിഞ്ഞമരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleതുരുത്തുകളിൽ ചിലർ
Next articleഓണക്കൊന്ന
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ, മയ്യിൽ പഞ്ചായത്ത് പാലത്തുങ്കര എന്ന പ്രദേശത്താണ് ജനനം. (അബു വാഫി പാലത്തുങ്കര) എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല ആനുകാലികങ്ങളിലും കവിതകളും കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015ൽ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബികോം. കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷമായി UAE യിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലാണ്.