അതിജീവനം

 

മണ്ണിലും ചൂട്, വിണ്ണിലും ചൂട്

മണ്ണായിടും മനസ്സിലും ചൂട്.

വീശുന്ന കാറ്റിലും ചൂട്,

വിശക്കുന്ന വയറിലെരിയുന്ന ചൂട്.

കത്തിയമരുന്നു, കാടിലും ചൂട് 

കാട്ടുതീയുടെ കരളിലെരിയുന്ന ചൂട്.

 

മണ്ണിലെ കല്ലിനും ചൂട്,

പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന പുല്ലിലും ചൂട്. 

വറ്റിവരണ്ടൊരു നാവിനും ചൂട് 

വറ്റിവരണ്ടപുഴ മണ്ണിനും ചൂട്.

 

വാടീയണഞ്ഞിലമരത്തിനും ചൂട് 

വാടിപഴുത്തഫലമരത്തിലും ചൂട് 

കൂടുവിട്ടൊഴിയാത്ത കിളികളെ ചൂട് 

കാടുവിട്ടൊഴിയുന്ന മൃഗങ്ങളെ ചൂട്.

 

ആഴങ്ങൾ തേടുന്നു, മീനിനും ചൂട് 

പാറി പറക്കുന്ന ശലഭമേ ചൂട്.

മാളങ്ങൾ തേടുന്ന പാമ്പിനും ചൂട് 

മാടിവിളിക്കുന്ന മാങ്കൊമ്പിലും ചൂട്.

 

കരിഞ്ഞെരിഞ്ഞു മണ്ണാകുമെല്ലാം..

ചിലരവിടപ്പോഴും ചമഞ്ഞ് നില്ക്കും!.

വീണ്ടും മുളയ്ക്കുവാനൊരു മഴ മതി! 

വീണ്ടും ഉയരുവാനൊരു പുഴ മതി!

 

ഓർത്തിടാമതിജീവനം,

കാട്ടിടുമീ പ്രകൃതിയെ…

കരുതി നാം വളർന്നിടാം,

ഉയരങ്ങൾ തേടിയീയാത്രയിൽ!.

 

 

 

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleഭയത്തിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?
Next articleഇയാമ്പാറ്റകൾ
1995 മാർച്ച് മാസം 27ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാഴമുട്ടം എന്ന പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു. 2015ൽ കേരളാ സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ബി.എ. ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദം നേടി. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നിരവധി കഥകളും കവിതകളും എഴുതിയിരുന്നു. ഇന്ന് അവയെല്ലാം പുനസൃഷ്ടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English